ગુંદા કેરી નું અથાણું

ગુંદા કેરીનું અથાણું

ગુંદા કેરીનું અથાણું બનાવવાનું લગભગ ઘણી બધી બહેનોને અઘરું પડતું હોય છે પણ જો તમે વર્ષાબેન ની રીત થી બનાવશો તો આ અથાણું તમને બારે મહિના ખાવું ગમશે.તો ચાલો બનાવીએ ગુંદા કેરી નું અથાણું આ ગુંદા કેરી નું અથાણું ની રેસિપી લખનારનું નામ છે વર્ષાબેન નાણાવટી વર્ષાબેન વિવિધ પ્રકારની રસોઈ બનાવવાના શોખીન છે અને તેમણે … Read more