ભરેલા સરગવાની સીંગ નું શાક

ભરેલા સરગવાની સીંગનું શાક

ભરેલા રીંગણ અને ભીંડા તો સૌ કોઈ બનાવતા જ હોય છે ,પણ જયારે સરગવા નું શાક બનાવે તો રસાવાળું જ બનાવે ,તો આજે એક નવા વેરિએશન સાથે ભરેલા સરગવા ની સીંગ નું શાક જોઈએ આ રેસીપી લખનાર નું નામ છે દક્ષા પંચોલી દક્ષા કહે છે કે તેણે આ રેસીપી તેના મિત્ર પાસેથી શીખી છે, આવો … Read more