દૂધી બટેટા ના થેપલા | Dudhi Bateta na Thepla

આ દૂધી બટેટા ના થેપલા રેસીપી સુપરસહેલિયાને સંગીતા વ્યાસ દ્વારા આપવામાં આવી છે તેણી કહે છે: પાણી એડ કર્યા વગર લોટ બાંધ્યો છે એટલે મુસાફરી માં લઇ જવા માટે બેસ્ટ. વળી સોફ્ટ અને મસાલેદાર છે તો એકલા પણ ખાવા હોય તો ખાઈ શકાય.. દૂધી બટેટા ના થેપલા જરૂરી ઘટકો Dudhi Bateta naThepla Ingridients ૧.૫ કપ … Read more

Cheesy Corn

Cheesy Corn

The recipe Cheesy Corn is given to us by Rinku Patel. This recipe is her own experiment to eat healthy and nutritious food. INGREDIENTS 4 -corn 2 tsp- salt 1 tsp- haldi 1/4 tsp- chilly flakes 1/4 tsp- paper powder 1/4 tsp- oregano 1/4 tsp- chat masala 1- lemon NUTRIENTS YOU GET (તમે મેળવો ન્યુટ્રિઅન્ટ્સ) … Read more

પાલક પાપડી નાસ્તાની રેસીપી

નાસ્તાની રેસીપી

પાલક પાપડી નાસ્તાની રેસીપી એ એક અનોખો નાસ્તો છે કારણ કે આપણે સામાન્ય રીતે કોઈ પ્યુરી વગર પાપડી બનાવીએ છીએ, પરંતુ આ તેને વધુ આરોગ્યપ્રદ અને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે ઉમેરેલા શાકભાજી સાથે બનાવવામાં આવે છે. પાલક પાપડી નાસ્તાની રેસીપી એ એક અનોખો નાસ્તો છે કારણ કે આપણે સામાન્ય રીતે કોઈ પ્યુરી વગર પાપડી બનાવીએ છીએ, … Read more

Patuda no lot : one pot meal

Patuda no lot recipe is made by falguni chauhan. Falguni says she learnt this recipe from Naimisha of YouTube channel supersaheliya. She feels thankful to the channel for helping her with all traditional recipes her family liked the most. INGRIDIENTS TO MAKE PATUDA NO LOT 1 cup kanki korma no flour 1/2 tsp salt half … Read more

Vegetable Panki: A traditional Gujrati Item

Vegetable Panki by Chef Rinku Patel Rinku says that she has learnt this traditional gujrati recipe of vegetable Panki from her aunt. She says this is less oil recipe….panki is a super delicious Gujrati snack….made with differ kind of flours….here she use besan and rawa. She made it super nutritious with vegetables like corn, peas, … Read more

BREAD DHOKLA

Bread Dhokla by chef Kokila Shah Kokila says that that this recipe is innovated by her beloved mother.it is an instant recipe and can be cooked in 10 minutes. lets check the ingredients required. . INGREDIENTS REQUIRED 1 cup – yogurt 3/4 cup – shredded fresh coconut 1 tbsp – ginger-green chilly paste 1/2 tsp … Read more

Mohan Thal: Traditional Gujarati Sweet

Mohan Thal by Chef Rashmi Vasani Rashmi says that she has learnt this traditional gujrati sweet from her mother Pushpaben. This is a family recipe which has been passed on from generations in her family. Today Rashmi has decided to share this wonderful recipe with perfect measurements with her friends at Super Saheliya. So let’s … Read more

Mix Dal And Vegetable Khichdi

Mix Dal And Vegetable Khichdi is made by chef kokila shah.Kokila says that along with making modern recipes she also enjoys making old and easily digestible items like khichdi.Her passion for making recipes is such that she always like to make a twist in any item she makes. This recipe of khichdi is an example … Read more