સોજી અને પૌંઆ નો હાંડવો અને સેન્ડવિચ

સોજી અને પૌંઆ નો હાંડવો અને સેન્ડવિચ

દરરોજ સવારે ગરમ નાસ્તો હોય, એમા લગભગ કાંદા પૌંઆ,ઉપમા,પરોઠા જેવું બનાવવાનું રહે.. તો આજે મને થયું કઈક નવું Fusion કરું. અને ઘરમાં થોડા વેજીસ હતા એમાંથી થોડા લઈ પૌઆ અને સૂજી ઉમેરી ને બે વ્યક્તિ માટે આ કઈક નવું બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. And it turned out sooo well n yummy 😋🤤 ચાલો જાણીએ આ રેસિપી … Read more

Patuda no lot : one pot meal

Patuda no lot recipe is made by falguni chauhan. Falguni says she learnt this recipe from Naimisha of YouTube channel supersaheliya. She feels thankful to the channel for helping her with all traditional recipes her family liked the most. INGRIDIENTS TO MAKE PATUDA NO LOT 1 cup kanki korma no flour 1/2 tsp salt half … Read more

Vegetable Panki: A traditional Gujrati Item

Vegetable Panki by Chef Rinku Patel Rinku says that she has learnt this traditional gujrati recipe of vegetable Panki from her aunt. She says this is less oil recipe….panki is a super delicious Gujrati snack….made with differ kind of flours….here she use besan and rawa. She made it super nutritious with vegetables like corn, peas, … Read more

BREAD DHOKLA

Bread Dhokla by chef Kokila Shah Kokila says that that this recipe is innovated by her beloved mother.it is an instant recipe and can be cooked in 10 minutes. lets check the ingredients required. . INGREDIENTS REQUIRED 1 cup – yogurt 3/4 cup – shredded fresh coconut 1 tbsp – ginger-green chilly paste 1/2 tsp … Read more

Beetroot Raita: Rosy Raita

Beetroot Raita by Chef Neeta Mehta Today saheli Neeta Mehta has come with a very innovative recipe of Beetroot Raita. Let me tell you something about Neeta, she is extremely health conscious but does like to have some flavour in her food. Thus, she keeps innovating new and tasty diet recipes. So without any further … Read more

Mohan Thal: Traditional Gujarati Sweet

Mohan Thal by Chef Rashmi Vasani Rashmi says that she has learnt this traditional gujrati sweet from her mother Pushpaben. This is a family recipe which has been passed on from generations in her family. Today Rashmi has decided to share this wonderful recipe with perfect measurements with her friends at Super Saheliya. So let’s … Read more

Mix Dal And Vegetable Khichdi

Mix Dal And Vegetable Khichdi is made by chef kokila shah.Kokila says that along with making modern recipes she also enjoys making old and easily digestible items like khichdi.Her passion for making recipes is such that she always like to make a twist in any item she makes. This recipe of khichdi is an example … Read more

Hari Bhari Sabzi: All in one item

Hari Bhari Sabzi by Chef Manisha Vaidya Manisha says that she loves to experiment and try new things. She has discovered today’s recipe by her love for experimenting and has perfected it over the course of her experiment. She would like to share her love of food experimenting with her friends at Super Saheliya. So … Read more

Nylon Sev

Nylon Sev by Chef Pinal Patel Saheli Pinal Patel today brings us the authentic recipe of Nylon Sev. Pinal says that she wanted to share this authentic recipe with her friends at Super Saheliya. She says that many of us are little intimidated to make such authentic dishes and therefore today she decided to break … Read more

Pizza Paratha: A fusion delight

Pizza Paratha by Chef Dhruti Punch Dhruti says that she has learnt this recipe from her mother-in-law. Dhruti believes in the quote by Margaret Fuller “If you have knowledge, let other light their candles in it” and hence today she is sharing this wonderful fusion recipe with her friends at Super Saheliya. So let us … Read more